Trädgårdsmästare Evers 

Trädgårdsdesign

Kom-igång-rådgivning 3 000kr

För dig som är trädgårdsintresserad men behöver inspiration och rådgivning för komma vidare med arbetet själv.

Ett hembesök eller onlinemöte där du får muntlig rådgivning om hur trädgården kan formas och hur den bör skötas. Dina önskemål och frågeställningar styr innehållet. Rådgivningen tar ca 2 timmar och du förbereder dig bäst inför besöket genom att ordna en skalenlig tomtkarta som jag kan rita på. Dessutom är det givetvis bra att du samlar alla frågor som du vill ha hjälp med, kring skötsel, design eller problem i trädgården för att få ut så mycket som möjligt av besöket. Du antecknar själv informationen och besöket utmynnar i en enkel plan och skiss för hur trädgården kan förändras och skötas i fortsättningen. Vi diskuterar även exempel på passande växter som trivs med tanke på jorden och läget.

Jag delar med mig av kunskap på ett glatt och inspirerande sätt vilket ska ge dig lust och goda förutsättningar att fortsätta utveckla din trädgård.

Kom-igång-besöket är perfekt att börja med för dig som känner dig osäker på hur mycket hjälp du behöver. Väljer du att gå vidare till ett designpaket drar jag av kostnaden för Kom-igång-besöket. 


Lilla designpaketet 11 950kr

För dig som vill ha en trädgårdsritning med växtlista.

 • Hembesök eller onlinemöte för genomgång av dina önskemål och förväntningar inför utformningen av trädgården.

 • Rådgivning kring plantering, skötsel och odling utifrån dina frågeställningar.

 • Skalenlig trädgårdsritning i färg.

 • Skalenliga planteringsritningar.

 • Växtlista och bilder av växterna.

 • Blomningsschema.

 • Förslag på placering av belysning i trädgården.

 • Muntlig presentation av förslaget.


Mellanstora designpaketet 15 950kr

Allt du behöver för att göra sin trädgård vacker och trivsam. Illustrationer och skisser ger en tydlig bild av det förväntade resultatet. Textdokumentet är värdefullt att ha ifall du väljer att anlägga trädgården successivt.

 • Hembesök eller onlinemöte för genomgång av dina önskemål och förväntningar inför utformningen av trädgården.

 • Rådgivning kring plantering, skötsel och odling utifrån dina frågeställningar.

 • Skalenlig trädgårdsritning i färg.

 • Skalenliga planteringsritningar.

 • Illustrationer över förväntat resultat.

 • Skisser eller inspirationsbilder på hur eventuella byggnationer kan se ut, t ex. spaljé, staket eller hur en damm kan konstrueras.

 • Växtlista och bilder på växterna.

 • Blomningsschema.

 • Förslag på placering av belysning i trädgården.

 • Textdokument som beskriver förslaget samt anläggningsanvisningar.

 • Muntlig presentation av förslaget.


Stora designpaketet 23 950kr

En komplett och detaljerad design som tar ett helhetsgrepp om din trädgårdsdröm och ger alla handlingar som behövs till trädgårdsanläggaren. Här får du dessutom möjlighet till avstämning i designprocessen.

 • Hembesök eller onlinemöte för genomgång av dina önskemål och förväntningar inför utformningen av trädgården.

 • Rådgivning kring plantering, skötsel och odling utifrån dina frågeställningar.

 • Skalenlig ritning över trädgårdens planerade former och ett hembesök eller onlinemöte för avstämning ger dig möjlighet till justeringar innan jag fortsätter designprocessen med att välja växter mm.

 • Skalenlig trädgårdsritning i färg.

 • Skalenliga planteringsritningar.

 • Illustrationer över förväntat resultat.

 • Skisser på hur eventuella byggnationer kan se ut, t ex. spaljé, staket eller hur en damm kan konstrueras.

 • Växtlista och bilder på växterna.

 • Skötselplan, anpassad efter din kunskap om trädgårdsskötsel.

 • Belysningsförslag.

 • Textdokument som beskriver det färdiga resultatet samt anläggningsanvisningar.

 • Muntlig presentation

Trädgårdsmästare Evers

jenny.evers@ telia.com
070-311 19 14
Företaget har F-skattsedel